Meddelande om vattning

OBS!  OBS!  OBS!
På grund av rådande väderlek skall golvet framför skjutbåsen på älgbanan (ljuddämparen) samt området med krossad sten framför skjutbåsen på 100 m-banan blötläggas med vatten innan skjutning får ske. Skjutning med stålhagel mot markmål eller låga duvor där risk för direktträff mot mark finns, är FÖRBJUDEN!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *