Vi saknar fortfarande många årsavgifter. Har du betalt?

Årsavgifterna är av stor betydelse för klubbens ekonomi.