Vi vill tacka alla som hjälpte till under annandag påsk. Ett fantastiskt arbete med allt från anmälan och kök till stationerna ute på jaktstigen och lerduvestigen

För er som vill ha skyttekort kommer Stig Hellström att hålla en utbildning. Tid bestäms när vi vet hur många som är intresserade. Anmälan till Stig.