[gview file=”http://media.svegerasen.se.loopiadns.com/2020/03/Inbjudan-Lerduvestig-Väst-2020-ver-7-råd.pdf” height=”1200px” save=”0″]