Klubbmästerskap Skeet och Trap 25 augusti kl 9.00

OBS!  OBS!  OBS!
På grund av rådande väderlek skall golvet framför skjutbåsen på älgbanan (ljuddämparen) samt området med krossad sten framför skjutbåsen på 100 m-banan blötläggas med vatten innan skjutning får ske. Skjutning med stålhagel mot markmål eller låga duvor där risk för direktträff mot mark finns, är FÖRBJUDEN!

Det går bra att betala med Swish på Svegeråsen. Nr 1234596391

För er som vill ha skyttekort kommer Stig Hellström att hålla en utbildning. Tid bestäms när vi vet hur många som är intresserade. Anmälan till Stig.