Torsdag den 10 oktober är det jour på viltmålsbanorna från kl. 13.

Lördag den 12 oktober är det jour på viltmålsbanorna från kl. 9.