Skottbegränsningar

Styrelsen för Svegeråsens JSK har beslutat införa följande begränsningar på skjutbanan:
– Lördag 29 maj och lördagar i juni är skytte på lördagar endast tillåtet mellan kl. 09.00 och kl. 12.00.
– Maximalt 8 hagelserier får skjutas per person och dag.