Jour 2021

Jour 2021 På grund av restriktionerna kopplade till Covid-19 kommer det inte vara jour-öppet som vanligt. Vi kommer inte ha jour-öppet i mars eller april. Maj och juni är också i farozonen. Men vi avvaktar utvecklingen innan beslut fattas. Förhoppningsvis kan vi återgå till det normala efter sommaren.