Jour i Coronatider

Jour-ändringar Under hösten kommer några tävlingar att genomföras på Svegeråsen.På grund av regeringens beslut om maxantal personer som samlasså innebär det att det inte är jour dessa dagar. Detta gällerlördag 22 augusti för lerduvebanorna5, 19 och 26 september för lerduvebanorna

Måndagsskytte

Måndagsskytte 17.30-20.00. Vi välkomnar gamla och nya skyttar som vill ha hjälp med sitt lerduveskytte. Vi avslutar för säsongen den 28 september. OBS! Tisdag 22 och måndag 28 september är vi på kulbanorna. Helene Gustafsson och Sören Kjellström.